Mixed Doubles Players Entries
S.No. TTFI ID A TTFI ID B PLAYER A PLAYER B GENDER A GENDER B STATE/INSTITUTION
1. 203796 203831 Adhikary Emon Panda Sayani Male Female NCOE
2. 202237 203829 Mukherjee Soumil Bhattacharjee Sandika Male Female NCOE
3. 202463 200529 Nath Akaash Das Ankita Male Female BNG B
4. 200920 201096 Bhattacharjee Jayabrata De Sataporni Male Female BNG B
5. 201116 203207 Sen Choudhury Aniket Das Priyadarsini Male Female BNG A
6. 203168 200867 Bhattacharjee Ankur Basu Dipanwita Male Female BNG A
7. 200442 200127 D'souza Senhora Cezinha Nitin Thiruvengadam Vasanth Philips Female Male BBSCB
8. 205835 205011 Shroff Dhruv Shah Shanaya Male Female DND
9. 200136 200409 Santhosh Kumar Ramesh Manohar Monica Male Female TELG
10. 200684 200674 Mohammed Ali Jaiswal Varuni Male Female TELG
11. 200521 207175 Ramanathan Rajesh Verma Trisha Male Female LIC
12. 206867 201496 Shintre Ajinkya R Jati Pausali Male Female ESIC
13. 200387 200102 Reddy Patel Vighney Amrutha Pushpak Shekhar Male Female RBI
14. 200234 200220 Raj Mondal Ayhika Mukherjee Male Female RBI
15. 200652 200645 Thakkar Manav Vikash Kamath Archana Girish Male Female PSPB
16. 201848 201853 Baruah Shankab Gogoi Trisha Male Female ASM
17. 200419 202537 Haque Toushif Kumari Neha Male Female ODS
18. 200314 202884 Subhendu Show Dalai Swetapadma Male Female ODS
19. 202352 200735 K J Aakash Manjunath Anargya Male Female KNT
20. 200399 201319 Chipia Frenaz Bhatt Chitrax Female Male GUJ
21. 200872 201512 Bhattacharya Soham Kadri Filzah Fatema Male Female GUJ
22. 201380 200351 Dey Suranjit Tanushree Das Gupta Male Female MEG
23. 202562 200657 Kaushik Kartikey Balusuri Raaga Niveditha Male Female MP
24. 200457 205879 Joshi Rohan Rao Bhavya Male Female MP
25. 200495 201110 Goyal Ansh Kutumbale Anusha Male Female MP
26. 200434 200506 Kumar Jubin Shankar Riti Male Female HRN
27. 200962 201046 Do Rosario Wesley Chakraborti Prithoki Male Female HRN
28. 202980 200041 Afthab Amir Seraha Jacob Male Female KRL
29. 202388 203364 Benny Ranjith P Nair Pranati Male Female KRL
30. 202573 204435 Mishra Sarth K Disha Male Female UP
31. 201718 204057 Srivastava Divyansh Sahu Gungun Male Female UP
32. 202459 200295 Mukherjee Sagarika Ravindra Kotiyan Female Male RSPB
33. 200881 202148 Sen Prapti Pal Akash Female Male RSPB