YOUTH BOYS SINGLES (U-19) : MAIN DRAW
 
R/64
1
270
JAIN Payas
DLI
 
2
X
BYE
X
3
711
S Sriram
TTTA
05-Jan,11:40h / T1
4
199
BHATTACHARJEE Jayabrata
BNG B
5
331
BAJAJ Shlok
GUJ
05-Jan,11:40h / T2
6
643
B Anirudh Balaji
TNTTA
7
105
TELIDEVARA Surya Teja
AP
05-Jan,11:40h / T3
8
510
GOYAL Ansh
MP
9
752
JOUSHI Shridhar
UP
05-Jan,11:40h / T4
10
466
MULYE Neil
MHR B
11
409
AFTHAB Amir
KRL
05-Jan,11:40h / T5
12
716
SHANMUGAM Tharun
TTTA
13
397
SHANKAR Rohith
KNT
05-Jan,11:40h / T6
14
253
DUTT Arush
DLI
15
108
GOHAIN Agniv Bhaskar
ASM
05-Jan,11:40h / T7
16
135
SEN CHOUDHURY Aniket
BNG A
17
637
BALUSURI Varun Shanker
TELG
05-Jan,11:40h / T8
18
285
NARANG Tejas
DLI
19
750
CHANDRA Shivam
UP
05-Jan,11:40h / T9
20
548
GUHA Shounak
NCOE
21
158
BHASKAR Praneet
BNG A
05-Jan,11:40h / T10
22
684
SANTHOESH A.p.roopan
TTTA
23
593
MUDGAL Devansh
RAJ
05-Jan,11:40h / T11
24
308
RAVAL Abhilash
GUJ
25
657
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
05-Jan,11:40h / T12
26
564
ATHWALE Amish
PSPB A
27
359
MAYANK Rishabh
HRN
05-Jan,11:40h / T13
28
728
TYAGI Akshat
UP
29
406
P Yeshwanth
KNT
05-Jan,11:40h / T14
30
177
DAS Shankhadip
BNG A
31
278
BANSAL Sampann
DLI
05-Jan,11:40h / T15
32
426
PATIL Deepit Rajesh
MHR A
R/32
 
270
JAIN Payas
DLI
05-Jan,14:10h T 13
199
BHATTACHARJEE Jayabrata
BNG B
3 - 1 (-9,9,7,7)
3 - 0 (9,5,6)
331
BAJAJ Shlok
GUJ
05-Jan,14:10h T 14
510
GOYAL Ansh
MP
3 - 2 (-11,6,8,-9,7)
3 - 1 (-8,9,6,7)
466
MULYE Neil
MHR B
05-Jan,14:10h T 15
716
SHANMUGAM Tharun
TTTA
w/o
3 - 1 (7,-6,7,7)
397
SHANKAR Rohith
KNT
05-Jan,14:10h T 16
135
SEN CHOUDHURY Aniket
BNG A
3 - 0 (11,8,8)
3 - 0 (11,5,6)
637
BALUSURI Varun Shanker
TELG
05-Jan,14:10h T 17
750
CHANDRA Shivam
UP
w/o
3 - 1 (-9,7,9,13)
158
BHASKAR Praneet
BNG A
05-Jan,14:10h T 18
308
RAVAL Abhilash
GUJ
3 - 1 (6,7,-9,7)
w/o
564
ATHWALE Amish
PSPB A
05-Jan,14:45h T 9
359
MAYANK Rishabh
HRN
3 - 0 (7,10,7)
3 - 0 (9,4,8)
177
DAS Shankhadip
BNG A
05-Jan,14:45h T 10
426
PATIL Deepit Rajesh
MHR A
3 - 0 (5,7,4)
R/16
3 - 1 (5,-10,8,8)
270
JAIN Payas
DLI
05-Jan,16:20h T 1
331
BAJAJ Shlok
GUJ
3 - 0 (8,2,9)
3 - 0 (8,4,10)
466
MULYE Neil
MHR B
05-Jan,16:20h T 2
135
SEN CHOUDHURY Aniket
BNG A
3 - 0 (11,6,7)
3 - 1 (5,8,-4,3)
637
BALUSURI Varun Shanker
TELG
05-Jan,16:20h T 3
158
BHASKAR Praneet
BNG A
3 - 2 (-4,8,9,-5,7)
3 - 1 (-9,11,13,8)
564
ATHWALE Amish
PSPB A
05-Jan,16:20h T 4
426
PATIL Deepit Rajesh
MHR A
3 - 1 (-5,10,6,7)
QF
4 - 0 (6,6,5,10)
270
JAIN Payas
DLI
05-Jan,20:25h T 6
135
SEN CHOUDHURY Aniket
BNG A
4 - 0 (6,7,6,10)
4 - 1 (10,5,8,-8,4)
637
BALUSURI Varun Shanker
TELG
05-Jan,20:25h T 7
426
PATIL Deepit Rajesh
MHR A
4 - 0 (4,2,14,1)
SF
4 - 3 (-8,6,9,-7,4,-7,8)
270
JAIN Payas
DLI
06-Jan,09:00h T 1
426
PATIL Deepit Rajesh
MHR A
4 - 0 (3,5,8,6)
FINAL
4 - 3 (-2,12,-11,5,-7,5,6) 
426
PATIL Deepit Rajesh
MHR A
06-Jan,11:45h T 2 
142
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
4 - 3 (-9,-6,7,3,9,-5,5) 
WINNER
142
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
4 - 2 (5,-3,5,10,-4,9)
 
 
YOUTH BOYS SINGLES (U-19) : MAIN DRAW
 
R/64
33
719
DEENADAYALAN Vishwa
TTTA
05-Jan,12:05h / T1
34
738
BHATIA Madhav
UP
35
495
SACHDEV Udit
MHR B
05-Jan,12:05h / T2
36
636
MEHRA Trishul
TELG
37
504
YENGKHOM Khelendrajit
MNP
05-Jan,12:05h / T3
38
114
SARMA Hriday Jyoti
ASM
39
277
SINGH Samarth
DLI
05-Jan,12:05h / T4
40
142
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
41
748
MISHRA Sarth
UP
05-Jan,12:05h / T5
42
392
SRIKANTH KASHYAP P V
KNT
43
425
YADAV Aashay
MHR A
05-Jan,12:05h / T6
44
311
MALUBHAIWALA Burhanuddin
GUJ
45
357
MALIK Rahul
HRN
05-Jan,12:05h / T7
46
698
KAMARAJ Karthikeyan
TTTA
47
185
HALDER Sourajit
BNG A
05-Jan,12:05h / T8
48
248
CHHETRI Aadarsh Om
DLI
49
735
SRIVASTAVA Divyansh
UP
05-Jan,12:05h / T9
50
547
SHAIKH Mohammed Arman
NCOE
51
276
SINGH Sahil
DLI
05-Jan,12:05h / T10
52
182
MUKHERJEE Soumil
BNG A
53
486
MANE Shreyas
MHR B
05-Jan,12:05h / T11
54
118
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
55
511
SONI Anuj
MP
05-Jan,12:05h / T12
56
312
BHATT Chitrax
GUJ
57
210
SARKAR Soumyadeep
BNG B
05-Jan,12:05h / T13
58
696
RICHARD Jeffrey
TTTA
59
600
BHATI Priyansh
RAJ
05-Jan,12:05h / T14
60
382
K J Aakash
KNT
61
658
PRAKASAM Raghuraam
TNTTA
05-Jan,12:05h / T15
62
188
BANIK Sujal
BNG A
63
354
ARORA Naman
HRN
05-Jan,12:05h / T16
64
290
MALIK Yashansh
DLI
R/32
3 - 0 (7,6,8)
719
DEENADAYALAN Vishwa
TTTA
05-Jan,14:45h T 11
636
MEHRA Trishul
TELG
3 - 2 (10,-9,-10,10,7)
3 - 2 (-6,5,-8,8,10)
504
YENGKHOM Khelendrajit
MNP
05-Jan,14:45h T 12
142
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
3 - 1 (5,-7,9,5)
3 - 0 (7,9,4)
748
MISHRA Sarth
UP
05-Jan,14:45h T 13
311
MALUBHAIWALA Burhanuddin
GUJ
3 - 1 (-15,9,4,4)
3 - 0 (8,7,6)
357
MALIK Rahul
HRN
05-Jan,14:45h T 14
248
CHHETRI Aadarsh Om
DLI
3 - 0 (4,6,5)
3 - 0 (5,9,6)
735
SRIVASTAVA Divyansh
UP
05-Jan,14:45h T 15
182
MUKHERJEE Soumil
BNG A
3 - 0 (10,16,6)
3 - 0 (4,5,9)
118
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
05-Jan,14:45h T 16
312
BHATT Chitrax
GUJ
3 - 0 (5,5,7)
3 - 0 (6,9,4)
210
SARKAR Soumyadeep
BNG B
05-Jan,14:45h T 17
382
K J Aakash
KNT
3 - 0 (10,7,9)
3 - 2 (16,7,-7,-7,10)
658
PRAKASAM Raghuraam
TNTTA
05-Jan,14:45h T 18
290
MALIK Yashansh
DLI
3 - 0 (11,8,9)
R/16
3 - 0 (9,8,6)
719
DEENADAYALAN Vishwa
TTTA
05-Jan,16:20h T 5
142
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
3 - 0 (8,8,9)
3 - 0 (7,9,7)
748
MISHRA Sarth
UP
05-Jan,16:20h T 6
248
CHHETRI Aadarsh Om
DLI
3 - 1 (-8,6,7,5)
3 - 0 (6,11,5)
735
SRIVASTAVA Divyansh
UP
05-Jan,16:20h T 7
312
BHATT Chitrax
GUJ
3 - 0 (3,2,6)
3 - 0 (4,8,10)
210
SARKAR Soumyadeep
BNG B
05-Jan,16:20h T 8
290
MALIK Yashansh
DLI
3 - 0 (4,1,7)
QF
4 - 0 (7,7,9,10)
142
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
05-Jan,20:25h T 8
248
CHHETRI Aadarsh Om
DLI
4 - 3 (-8,6,-9,6,7,-7,9)
4 - 1 (-9,2,12,8,7)
735
SRIVASTAVA Divyansh
UP
05-Jan,20:25h T 9
290
MALIK Yashansh
DLI
4 - 0 (7,8,5,6)
SF
4 - 3 (-6,-9,-12,9,15,6,9)
142
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
06-Jan,09:00h T 2
290
MALIK Yashansh
DLI
4 - 3 (-9,7,-8,-6,7,7,5)