YOUTH GIRLS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
1
957
SAINI Suhana
HRN
 
2
X
BYE
X
3
1016
LUNAWAT Anandita
MHR B
06-Jan,18:15h / T1
4
920
PRAJAPATI Nidhi
GUJ
5
994
P NAIR Pranati
KRL
 
6
X
BYE
X
7
X
BYE
X
 
8
882
GUPTA Kaashvi
DLI
9
1060
KOTECHA Taneesha
MHR B
 
10
X
BYE
X
11
1079
BIYANI Laksha
MP
06-Jan,18:15h / T2
12
985
PUROHIT Trupti
KNT
13
808
JOARDAR Oishiki
BNG A
06-Jan,18:15h / T3
14
1181
SUBAASH Nalene Amrutha
TNTTA
15
X
BYE
X
 
16
1218
ANAND Shriya
TTTA
17
883
NARANG Lakshita
DLI
 
18
X
BYE
X
19
1001
BHOWMICK Divyanshi
MHR A
06-Jan,18:15h / T4
20
1226
TRIPATHI Avani
UP
21
947
GOYAL Mehak
HRN
06-Jan,18:15h / T5
22
1041
GUPTE Priyanka
MHR B
23
X
BYE
X
 
24
806
SAHA Nandini
BNG A
25
1104
BHARAT Vartica
NCOE
 
26
X
BYE
X
27
860
CHHABRA Cherrish
CHD
06-Jan,18:15h / T6
28
877
JAIN Archa
DLI
29
1117
ROY Sreedatri
PSPB A
06-Jan,18:15h / T7
30
1123
THANVI Maulisha
RAJ
31
X
BYE
X
 
32
1030
VARGHESE Jennifer
MHR B
R/32
 
957
SAINI Suhana
HRN
06-Jan,19:30h T 16
920
PRAJAPATI Nidhi
GUJ
3 - 2 (5,-9,4,-9,5)
 
994
P NAIR Pranati
KRL
06-Jan,19:30h T 15
882
GUPTA Kaashvi
DLI
 
 
1060
KOTECHA Taneesha
MHR B
06-Jan,19:30h T 14
985
PUROHIT Trupti
KNT
3 - 1 (2,5,-9,4)
3 - 2 (-5,5,5,-8,9)
808
JOARDAR Oishiki
BNG A
06-Jan,19:30h T 13
1218
ANAND Shriya
TTTA
 
 
883
NARANG Lakshita
DLI
06-Jan,19:30h T 12
1226
TRIPATHI Avani
UP
3 - 1 (6,7,-10,4)
3 - 1 (3,2,-8,8)
1041
GUPTE Priyanka
MHR B
06-Jan,19:30h T 11
806
SAHA Nandini
BNG A
 
 
1104
BHARAT Vartica
NCOE
06-Jan,19:30h T 10
877
JAIN Archa
DLI
3 - 0 (7,7,3)
3 - 0 (5,8,3)
1117
ROY Sreedatri
PSPB A
06-Jan,19:30h T 9
1030
VARGHESE Jennifer
MHR B
 
R/16
3 - 1 (6,-10,9,8)
957
SAINI Suhana
HRN
07-Jan,10:00h T 1
882
GUPTA Kaashvi
DLI
3 - 1 (-6,6,7,8)
3 - 1 (11,4,-4,1)
1060
KOTECHA Taneesha
MHR B
07-Jan,10:00h T 2
808
JOARDAR Oishiki
BNG A
3 - 2 (7,6,-4,-6,9)
3 - 0 (3,7,10)
883
NARANG Lakshita
DLI
07-Jan,10:00h T 3
806
SAHA Nandini
BNG A
3 - 1 (-9,4,3,8)
3 - 0 (9,5,4)
877
JAIN Archa
DLI
07-Jan,10:00h T 4
1030
VARGHESE Jennifer
MHR B
3 - 1 (6,-5,9,8)
QF
3 - 0 (5,10,5)
957
SAINI Suhana
HRN
07-Jan,11:30h T 4
1060
KOTECHA Taneesha
MHR B
3 - 1 (5,-10,9,4)
3 - 1 (-7,9,3,10)
806
SAHA Nandini
BNG A
07-Jan,11:30h T 3
1030
VARGHESE Jennifer
MHR B
3 - 0 (6,9,6)
SF
4 - 1 (11,-7,5,8,4)
1060
KOTECHA Taneesha
MHR B
07-Jan,14:00h T 1
1030
VARGHESE Jennifer
MHR B
4 - 3 (3,-8,-8,-5,2,8,8)
FINAL
4 - 1 (6,6,-9,5,10) 
1060
KOTECHA Taneesha
MHR B
07-Jan,16:00h T 1 
1040
VARTIKAR Pritha
MHR B
4 - 3 (-7,-8,-7,9,3,11,10) 
WINNER
1060
KOTECHA Taneesha
MHR B
4 - 1 (11,-7,9,6,6)
 
 
YOUTH GIRLS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
33
1040
VARTIKAR Pritha
MHR B
 
34
X
BYE
X
35
1089
BIST Sarvi
MP
06-Jan,18:15h / T8
36
1189
DHARSHINI V Mouriya
TNTTA
37
1239
MAHAJAN Suhani
UP
06-Jan,18:15h / T9
38
943
YADAV Kavya
HRN
39
X
BYE
X
 
40
766
KAUSHIK Bhumika
ASM
41
833
PROSAD Sucheta
BNG A
 
42
X
BYE
X
43
992
JOSHY Maria Cicily
KRL
06-Jan,18:15h / T10
44
1210
VENKATASAMY SURIYA NARAYANAN Nehal
TTTA
45
969
VANSHIKA Deshna M
KNT
06-Jan,18:15h / T11
46
1032
JHAVERI Keisha
MHR B
47
X
BYE
X
 
48
887
KAPOOR Riddhima
DLI
49
1008
BHIWANDKAR Sampada
MHR A
 
50
X
BYE
X
51
924
PATEL Sheli
GUJ
06-Jan,18:15h / T12
52
953
DARGAN Saanvi
HRN
53
889
MAJI Sayanika
DLI
06-Jan,18:15h / T13
54
1023
SONGADKAR Arya
MHR B
55
X
BYE
X
 
56
825
BHOWMICK Sneha
BNG A
57
1227
K Disha
UP
 
58
X
BYE
X
59
1173
M Hansini
TNTTA
06-Jan,18:15h / T14
60
1027
PATEL Hardee
MHR B
61
851
ROY Sampriti
BNG B
06-Jan,18:15h / T15
62
1105
DALAI Swetapadma
ODS
63
X
BYE
X
 
64
1206
BASKAR Kavyasree
TTTA
R/32
 
1040
VARTIKAR Pritha
MHR B
06-Jan,19:30h T 8
1189
DHARSHINI V Mouriya
TNTTA
3 - 0 (9,6,8)
3 - 0 (7,4,6)
1239
MAHAJAN Suhani
UP
06-Jan,19:30h T 7
766
KAUSHIK Bhumika
ASM
 
 
833
PROSAD Sucheta
BNG A
06-Jan,19:30h T 6
1210
VENKATASAMY SURIYA NARAYANAN Nehal
TTTA
3 - 0 (5,7,8)
3 - 2 (7,-8,-15,5,1)
969
VANSHIKA Deshna M
KNT
06-Jan,19:30h T 5
887
KAPOOR Riddhima
DLI
 
 
1008
BHIWANDKAR Sampada
MHR A
06-Jan,19:30h T 4
953
DARGAN Saanvi
HRN
3 - 1 (5,-10,4,6)
3 - 0 (6,3,9)
889
MAJI Sayanika
DLI
06-Jan,19:30h T 3
825
BHOWMICK Sneha
BNG A
 
 
1227
K Disha
UP
06-Jan,19:30h T 2
1173
M Hansini
TNTTA
3 - 0 (4,7,6)
3 - 1 (9,9,-8,5)
1105
DALAI Swetapadma
ODS
06-Jan,19:30h T 1
1206
BASKAR Kavyasree
TTTA
 
R/16
3 - 0 (8,7,5)
1040
VARTIKAR Pritha
MHR B
07-Jan,10:00h T 5
1239
MAHAJAN Suhani
UP
3 - 0 (5,5,4)
3 - 0 (9,5,4)
1210
VENKATASAMY SURIYA NARAYANAN Nehal
TTTA
07-Jan,10:00h T 6
887
KAPOOR Riddhima
DLI
3 - 0 (6,9,9)
3 - 2 (-8,-8,1,7,3)
1008
BHIWANDKAR Sampada
MHR A
07-Jan,10:00h T 7
889
MAJI Sayanika
DLI
3 - 0 (6,7,9)
3 - 2 (-10,10,3,-3,6)
1173
M Hansini
TNTTA
07-Jan,10:00h T 8
1206
BASKAR Kavyasree
TTTA
3 - 0 (4,6,5)
QF
3 - 0 (7,5,6)
1040
VARTIKAR Pritha
MHR B
07-Jan,11:30h T 2
1210
VENKATASAMY SURIYA NARAYANAN Nehal
TTTA
3 - 0 (6,4,9)
3 - 2 (-9,-9,5,8,7)
889
MAJI Sayanika
DLI
07-Jan,11:30h T 1
1206
BASKAR Kavyasree
TTTA
3 - 1 (-5,11,6,9)
SF
4 - 1 (9,7,9,-9,3)
1040
VARTIKAR Pritha
MHR B
07-Jan,14:00h T 2
1206
BASKAR Kavyasree
TTTA
4 - 1 (11,9,6,-5,4)