YOUTH BOYS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
1
139
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
22-Jun,15:00h / T16
2
243
BHARADWAJ Sujan
KNT
3
276
MULYE Neil
MHR B
22-Jun,15:00h / T15
4
361
PRAKASAM Raghuraam
TNTTA
5
159
ROY PATWARI Shirsha
BNG B
22-Jun,15:00h / T14
6
380
RAMESH Rithish Kumar
TTFI
7
253
G NAIR Anokh
KRL
22-Jun,15:00h / T13
8
288
YENGKHOM Khelendrajit
MNP
9
200
MALUBHAIWALA Burhanuddin
GUJ
22-Jun,15:00h / T12
10
399
KUMAR Umesh
TTTA
11
144
BHASKAR Praneet
BNG A
22-Jun,15:00h / T11
12
304
GUHA Shounak
NCOE
13
244
KASHYAP Varun
KNT
22-Jun,15:00h / T10
14
186
SINGH Samarth
DLI
15
292
KARODE Chaitanya
MP
22-Jun,15:00h / T9
16
414
MISHRA Sarth
UP
17
360
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
22-Jun,15:00h / T8
18
303
DUTTA Deboshrut
NCOE
19
123
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
22-Jun,15:00h / T7
20
178
SHARMA Samarth
CHD
21
140
GHOSH Ayan
BNG A
22-Jun,15:00h / T6
22
324
. Krish
PUN
23
368
GUPTA Arjav
TTFI
22-Jun,15:00h / T5
24
242
SHANKAR Rohith
KNT
25
383
BANIK Sujal
TTFI
22-Jun,15:00h / T4
26
316
PUROHIT Aaditya
PSPB A
27
106
MAHEEDHAR VARMA Poosapati
AP
22-Jun,15:00h / T3
28
188
MAINI Sudhanshu
DLI
29
387
P.B. Abhinandh
TTTA
22-Jun,15:00h / T2
30
154
GHOSH Monorup
BNG B
31
285
SACHDEV Udit
MHR B
22-Jun,15:00h / T1
32
269
MODI Jash
MHR A
R/32
3 - 0 (7,9,7)
139
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
22-Jun,17:00h T 1
361
PRAKASAM Raghuraam
TNTTA
3 - 1 (7,-11,6,9)
3 - 1 (-9,3,8,5)
159
ROY PATWARI Shirsha
BNG B
22-Jun,17:00h T 2
288
YENGKHOM Khelendrajit
MNP
3 - 1 (6,3,-7,7)
3 - 0 (11,9,7)
200
MALUBHAIWALA Burhanuddin
GUJ
22-Jun,17:00h T 3
144
BHASKAR Praneet
BNG A
3 - 1 (6,6,-6,3)
3 - 0 (7,8,9)
186
SINGH Samarth
DLI
22-Jun,17:00h T 4
414
MISHRA Sarth
UP
3 - 0 (4,5,5)
3 - 0 (7,10,8)
360
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
22-Jun,17:00h T 5
123
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
3 - 2 (8,-9,12,-7,9)
3 - 0 (4,6,7)
140
GHOSH Ayan
BNG A
22-Jun,17:00h T 6
242
SHANKAR Rohith
KNT
3 - 0 (5,6,5)
3 - 1 (-12,7,7,8)
383
BANIK Sujal
TTFI
22-Jun,17:00h T 7
188
MAINI Sudhanshu
DLI
3 - 0 (5,8,9)
3 - 1 (4,-9,7,8)
387
P.B. Abhinandh
TTTA
22-Jun,17:00h T 8
269
MODI Jash
MHR A
3 - 0 (5,7,5)
R/16
3 - 0 (8,6,3)
139
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
22-Jun,18:30h T 8
288
YENGKHOM Khelendrajit
MNP
3 - 0 (4,5,5)
3 - 2 (-5,10,-9,3,11)
144
BHASKAR Praneet
BNG A
22-Jun,18:30h T 7
414
MISHRA Sarth
UP
3 - 0 (4,9,11)
3 - 1 (14,6,-5,4)
360
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
22-Jun,18:30h T 6
140
GHOSH Ayan
BNG A
3 - 0 (9,9,10)
3 - 0 (9,9,5)
383
BANIK Sujal
TTFI
22-Jun,18:30h T 5
269
MODI Jash
MHR A
3 - 2 (-9,6,-9,3,9)
QF
3 - 1 (10,-7,11,9)
288
YENGKHOM Khelendrajit
MNP
22-Jun,20:00h T 1
414
MISHRA Sarth
UP
3 - 1 (6,-10,11,10)
3 - 0 (7,6,8)
360
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
22-Jun,20:00h T 2
269
MODI Jash
MHR A
3 - 0 (13,3,6)
SF
4 - 3 (-9,9,12,8,-9,-10,8)
288
YENGKHOM Khelendrajit
MNP
23-Jun,09:30h T 1
360
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
4 - 2 (-7,4,6,6,-9,9)
FINAL
4 - 1 (8,4,-7,10,6) 
360
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
23-Jun,13:30h T 1 
141
CHAUDHURY Bodhisatwa
BNG A
4 - 1 (5,8,-6,5,4) 
WINNER
141
CHAUDHURY Bodhisatwa
BNG A
4 - 2 (-6,9,9,-10,5,11)
 
 
YOUTH BOYS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
33
238
K J Aakash
KNT
22-Jun,15:30h / T16
34
364
JAIN Aditya
TTFI
35
214
BHATNAGAR Naman
HP
22-Jun,15:30h / T15
36
274
CHOPDA Kushal
MHR B
37
354
SUNDAR Manikandan
TNTTA
22-Jun,15:30h / T14
38
161
BASAK Soumik
BNG B
39
319
KUMAR Sonu
PSPB A
22-Jun,15:30h / T13
40
141
CHAUDHURY Bodhisatwa
BNG A
41
398
SHANMUGAM Tharun
TTTA
22-Jun,15:30h / T12
42
148
MUKHERJEE Soumil
BNG A
43
357
KUTTY Navaneeth
TNTTA
22-Jun,15:30h / T11
44
266
CHITNIS Aadi
MHR A
45
416
CHANDRA Shivam
UP
22-Jun,15:30h / T10
46
246
P Yeshwanth
KNT
47
378
LALRUATSANGA H
TTFI
22-Jun,15:30h / T9
48
179
CHHETRI Aadarsh Om
DLI
49
147
DAS Shankhadip
BNG A
22-Jun,15:30h / T8
50
273
PANCHANGAM Gaurav
MHR B
51
301
HALDER Anindya
NCOE
22-Jun,15:30h / T7
52
210
BAJAJ Shlok
GUJ
53
373
BOSE Bolik
TTFI
22-Jun,15:30h / T6
54
322
SINGH Harkunwar
PUN
55
391
MALARVANNAN Dharun Vijay
TTTA
22-Jun,15:30h / T5
56
240
SRIKANTH KASHYAP P V
KNT
57
353
MUTHU RAJASEKARAN Balamurugan
TNTTA
22-Jun,15:30h / T4
58
282
MANE Shreyas
MHR B
59
395
K Sanjay Madhavan
TTTA
22-Jun,15:30h / T3
60
289
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
61
155
BISWAS Punit
BNG B
22-Jun,15:30h / T2
62
190
KALRA Veerman Singh
DLI
63
196
AGARWAL Anshuman
GOA
22-Jun,15:30h / T1
64
410
SRIVASTAVA Divyansh
UP
R/32
3 - 0 (6,8,6)
238
K J Aakash
KNT
22-Jun,17:00h T 9
274
CHOPDA Kushal
MHR B
3 - 1 (-9,7,6,3)
3 - 0 (3,7,6)
354
SUNDAR Manikandan
TNTTA
22-Jun,17:00h T 10
141
CHAUDHURY Bodhisatwa
BNG A
3 - 0 (9,6,6)
3 - 2 (-8,-4,10,9,9)
148
MUKHERJEE Soumil
BNG A
22-Jun,17:00h T 11
357
KUTTY Navaneeth
TNTTA
3 - 0 (3,16,9)
3 - 2 (8,8,-4,-9,10)
416
CHANDRA Shivam
UP
22-Jun,17:00h T 12
179
CHHETRI Aadarsh Om
DLI
3 - 2 (8,-8,8,-9,6)
3 - 0 (9,3,2)
147
DAS Shankhadip
BNG A
22-Jun,17:00h T 13
210
BAJAJ Shlok
GUJ
3 - 1 (-8,2,10,10)
3 - 1 (5,7,-8,2)
373
BOSE Bolik
TTFI
22-Jun,17:00h T 14
240
SRIKANTH KASHYAP P V
KNT
3 - 0 (5,5,6)
3 - 2 (-6,-8,8,9,7)
353
MUTHU RAJASEKARAN Balamurugan
TNTTA
22-Jun,17:00h T 15
289
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 0 (4,4,9)
3 - 0 (8,4,12)
155
BISWAS Punit
BNG B
22-Jun,17:00h T 16
196
AGARWAL Anshuman
GOA
3 - 2 (6,10,-4,-9,9)
R/16
3 - 0 (9,8,8)
238
K J Aakash
KNT
22-Jun,18:30h T 4
141
CHAUDHURY Bodhisatwa
BNG A
3 - 0 (5,10,9)
3 - 0 (8,11,9)
148
MUKHERJEE Soumil
BNG A
22-Jun,18:30h T 3
179
CHHETRI Aadarsh Om
DLI
3 - 1 (6,-8,8,9)
3 - 1 (8,-7,6,7)
210
BAJAJ Shlok
GUJ
22-Jun,18:30h T 2
240
SRIKANTH KASHYAP P V
KNT
3 - 0 (11,10,9)
3 - 0 (9,10,8)
289
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
22-Jun,18:30h T 1
155
BISWAS Punit
BNG B
3 - 0 (7,7,9)
QF
3 - 0 (5,4,8)
141
CHAUDHURY Bodhisatwa
BNG A
22-Jun,20:00h T 3
179
CHHETRI Aadarsh Om
DLI
3 - 0 (4,6,3)
3 - 1 (7,5,-14,7)
210
BAJAJ Shlok
GUJ
22-Jun,20:00h T 4
155
BISWAS Punit
BNG B
3 - 0 (3,4,7)
SF
4 - 1 (-8,8,4,7,10)
141
CHAUDHURY Bodhisatwa
BNG A
23-Jun,09:30h T 2
210
BAJAJ Shlok
GUJ
4 - 3 (6,-8,7,-9,2,-9,7)